HydX

STYRELSEN

Styrelsen är sammansatt av personer från HydX AB och Volito Automation AB. Styrelseordförande är Ulf Liljedahl tillika Koncernchef för Volito AB. Övriga poster innehas av Thomas Larsson (VD, Volito Automation), Stefan Holmberg (VD, HydX), Patrik Broman (Försäljningschef Aggregatsystem) och Mikael Andersson (Produktions- och logistikchef). Adjungerande är Håkan Erlandsson (Teknisk chef) och Henrik Pålsson (Försäljningschef Komponentsystem).

Se medlemmar av styrelsen här.